Idioma:

Situación

Coordenadas GPS:   43º 26' 52'' N     7º 55' 31'' O

Pomesa, está ubicada en As Pontes de García Rodríguez provincia de A Coruña, no polígono de Penapurreira parcela B-3, sendo as principais vías de comunicación a comarcal C-641 de Lugo a Ferrol que enlaza coa autopista A6 e a autovía Ap-9.

Polígono de Penapurreira parcela B-3, As Pontes - A Coruña

Calidade